" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

ข่าวประชาสัมพันธ์-2564

1

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ห่วงใยความปลอดภัยพี่น้องชาวต่างชาติ ที่มีถิ่นพำนักที่อยู่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

01
วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และนายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร รองนายกเทศมนตรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ

1

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ใส่ใจถึงความเดือดร้อนของประชาชน จึงมอบหมายให้ สำนักช่าง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหา

1

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี

1
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.0 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธาน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564

หมวดหมู่รอง