" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

ข่าวประชาสัมพันธ์-2564

1 resize

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และนายธรธรรม์ ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ

1

เชิญชวนสาธุชนร่วมทำบุญตักบาตร

1 resize

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ณ วัดมณีวนาราม นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

1 resize

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 17.30 น. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

1 resize

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 14.50 น. งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้สายไฟ บริเวณตรงข้ามร้านสุกี้ฮ่องกง ถนนผาแดง

หมวดหมู่รอง