" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
1
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นาย ธรธรรม์ ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรี เข้าประชุมร่วมกับ
หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชนทุกแขนงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อหารือและรายงานความคืบหน้าการดำเนินการประชาสัมพันธ์ สำหรับการประชุมครั้งนี้นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมและรับฟังการรายงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านต่างๆ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
02
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31