" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1 resize

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
จัดเจ้าหน้าที่สำนักช่าง ทำการแก้ไขซ่อมแซม ฝาท่อระบายน้ำสาธารณะชำรุด เพื่อความปลอดภัยกับผู้สัญจรไป มา บริเวณสี่แยกไฟแดง โรงเรียนปทุมวิทยาการ
#เทศบาลนครอุบลยุคใหม่
#นายกพิศทยาไชยสงคราม

2 resize

3 resize

4 resize