" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1 resize

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
มอบหมาย นายธรธรรม์ ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรี ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมทำงานบริการสังคม "จิตอาสาทำความดี ทาสีเครื่องหมายจราจร" เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถมองเห็นเครื่องหมายจราจรได้ชัดเจน ช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในสังคมช่วยแก้ปัญหา และลดพฤติกรรมเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมความมีวินัยจราจร ในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ณ บริเวณวัดทุ่งศรีเมือง
#เทศบาลนครอุบลยุคใหม่
#นายกพิศทยาไชยสงคราม

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

8 resize

9 resize

10 resize

11 resize

12 resize

13 resize