" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1 resize

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากถนนทรุดตัวเป็นหลุม ซึ่งเกิดจากน้ำกัดเซาะใต้ผิวถนน เป็นสาเหตุทำให้ถนนทรุดตัว จำนวน 2 จุด
👷จึงจัดเจ้าหน้าที่สำนักช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซมเร่งด่วน เพื่อความปลอดภัยกับผู้สัญจรไป มา ณ บริเวณซอยอุบล-ตระการ 16 ถนนอุบล-ตระการ
#เทศบาลนครอุบลยุคใหม่
#นายกพิศทยาไชยสงคราม

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

8 resize

9 resize

10 resize

11 resize