" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1 resize

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในงานบุญประจำปี 2565 โดยผู้ประกอบการตลาดโต้รุ่งคุณภาพราชบุตรจัดงานบุญประจำปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า และประชาชน ณ ตลาดโต้รุ่งคุณภาพราชบุตร
#เทศบาลนครอุบลยุคใหม่
#นายกพิศทยาไชยสงคราม

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

8 resize

9.0 resize

9 resize

10 resize

11 resize

12.0 resize

12 resize

13.0 resize

16 resize

19 resize

20 resize

21 resize

23 resize