" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1 resize

วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
มอบหมายให้ นายธรธรรม์ ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรี นำพนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะฯ "วันรพี" (๗ สิงหาคม ของทุกปี) ซึ่งเป็นงานทักษิณานุประทาน เพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”
ในการนี้ นายเศวต อิทธิภูวดล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และนางบัวหลวง อาษาพล ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี มีตัวแทนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะฯ "วันรพี" ณ พระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

2 resize

3 resize

4 resize

5.0 resize

5 resize

6 resize

7 resize

15 resize

16 resize