" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการ และนางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมประกอบอาหาร จากโรงครัวพระราชทาน เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วม ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว เทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

 

Pr.จันทนิภา/ข่าว.ขนิษฐวดี/กราฟิก.วิภารัตน์,สยามกมล
ภาพ.ชาญชัย,วิภารัตน์,อลังการ,อัครพงษ์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
#เทศบาลนครอุบลราชธานี