" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 โรงครัวพระราชทาน เทศบาลนครอุบลราชธานี นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ประกอบอาหารจัดทำกล่อง เพื่อส่งมอบข้าวกล่องให้กับประชาชน ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว
ทั้งนี้  ขอขอบพระคุณ ผู้ประกอบการค้า จากตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) , ตลาดสดเทศบาล 5 ตลาดโต้รุ่งราชบุตร และ ร้าน 20 พลัส ร่วมบริจาคข้าวสาร อาหาร น้ำดื่ม และขนมหวาน เพื่อส่งมอบต่อให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

#บรรเทาทุกข์น้ำท่วมนครอุบลไม่ทิ้งกัน
#เทศบาลนครอุบลยุคใหม่
#นายกพิศทยาไชยสงคราม