" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
1
วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ด้วยความห่วงใยต่อนักเรียนและผู้ปกครองที่สัญจรไปมาและข้ามถนนที่เดินทางมาส่งบุตรหลานโรงเรียนในเขตเทศบาล นางสาว พิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
มอบหมายฝ่ายรักษาความสงบ จัดเจ้าที่ดูแลและ อำนวยความสะดวกการจราจร เพื่อความปลอภัย ตามโครงการ #พาน้องข้ามถนน บริเวณหน้าโรงเรียนในเขตเทศบาล
2