" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
1
วันที่ 22 พฤษภามคม 2566 เทศบาลนครอุบลราชธานีเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ และจับสลาก "โครงการถนนคนเดิน บริเวณถนนเลียบแม่น้ำมูล ครั้งที่ 2"เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566
⏰เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ของทุกวัน
📍 ณ สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี (ห้องฝ่ายท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ชั้น 1)
✅เอกสารในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ในเขตอำเภอเมืองอุบลฯเท่านั้น) **สำหรับพ่อค้า-แม่ค้าขาจรที่มีภูมิลำเนาอื่น สามารถมาลงชื่อขายได้ทุกวัน**
3. ใบสมัครตามแบบของเทศบาล
2
3
4
5
6
7