" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
1
วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ห่วงใย ประชาชน มีมาตรการดูแลความปลอดภัยผู้ใช้บริการสวนสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
โดยจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสงบ (เทศกิจ) และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตราดูแลความสงบเรียบร้อย บริเวณสวนสาธารณะทุกแห่งในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ในช่วงเย็นและช่วงค่ำ เพื่อความปลอดภัยและสร้างมั่นใจให้กับประชาชน
พบเหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งด่วนโทร 191 หรือ 045-244002 ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี
2
3
4
5