" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
1
วันที่ 4 กันยายน 2566 เนื่องจากในขณะนี้มีเหตุขโมยสายไฟบริเวณต่างๆในเขตเทศบาล ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายในทรัพย์สินของทางราชการนางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสงบ(เทศกิจ) ลงพื้นที่ต่างๆในเขตเทศบาลเพื่อป้องกันเหตุลักลอบขโมยสายไฟ และตรวจตราความเรียบร้อยเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน
เทศบาลนครอุบลฯจึงขอความร่วมมือหากพบเห็นบุคคลผู้ต้องสงสัยหรือมีเบาะแส แจ้งได้ที่ เบอร์ 045-242160 ฝ่ายรักษาความสงบ(เทศกิจ)
2
3
4