" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
1
วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายธรธรรม์ ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระผลกระทบจากเหตุวาตภัยและเหตุสาธารณภัย โดยมีตัวแทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลฯ ผู้แทนส่วนราชการ และตัวแทนชุมชน ร่วมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับกระทบจากเหตุสาธารณภัย ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมคณะผู้บริหาร ชั้น 1 เทศบาลนครอุบลราชธานี
#พบเหตุเพลิงไหม้ เหตุสาธารณภัย แจ้งด่วน ☎ 045-245500 หรือ 199 ตลอด 24 ชม.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23