" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
จำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปี 256
เดือน ชาย หญิง รวมประชากร จำนวนบ้าน จำนวนครัวเรือน
มกราคม 37,019 42,264 79,283    
กุมภาพันธ์ 37,077 42,296 79,373    
มีนาคม 37,040 42,279 79,319    
เมษายน 36,983 42,216 79,199    
พฤษภาคม 36,735 42,933 78,668    
มิถุนายน 36,639 41,850 78,489    
กรกฎาคม 36,588 41,772 78,360    
สิงหาคม 36,532 41,829 78,361    
กันยายน 36,516 41,812 78,328    
ตุลาคม 36,525 41,806 78,331    
พฤศจิกายน 36,497 41,742 78,239    
ธันวาคม 36,457 41,721 78,178