" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
จำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปี 2562
เดือน ชาย หญิง รวมประชากร จำนวนบ้าน จำนวนครัวเรือน
มกราคม 36,439 41,712 78,151 31,351 18,272
กุมภาพันธ์ 36,518 41,796 ,75,314 31,363 18,285
มีนาคม 36,497 41,788 78,258 31,384 18,285
เมษายน 36,413 41,753 78,166 31,392 18,284
พฤษภาคม 36,390 41,589 77,979 31,427 18,301
มิถุนายน 36,341 41,510 77,851 31,442 18,325
กรกฎาคม 36,310 41,458 77,768 31,438 18,347
สิงหาคม 36,262 41,587 77,849 31,450 18,361
กันยายน 36,225 41,559 77,784 31,462 18,384
ตุลาคม 36,169 41,514 77,683 31,474 18,393
พฤศจิกายน 36,180 41,500 77,680 31,489 18,392
ธันวาคม 36,094 41,387 77,481 31,502 18,449