" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
จำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปี 2563
เดือน ชาย หญิง รวมประชากร จำนวนบ้าน จำนวนครัวเรือน
มกราคม 35,994 41,363 77,357 31,527 18,472
กุมภาพันธ์ 35,954 41,326 77,280 31,858 18,501
มีนาคม 35,911 41,213 77,124 31,868 18,521
เมษายน 35,843 41,186 77,075 31,877 18,503
พฤษภาคม 35,836 40,960 76,894 31,919 18,503
มิถุนายน  35,765  40,887  76,796  31,939  18,505
กรกฎาคม  35,754  40,987  76,655  31,948  18,505
สิงหาคม  35,708  40,987  76,771  31,962  18,509
กันยายน  35,708  40,942  76,650  31,904  18,509
ตุลาคม  35,684  40,889  76,573  31915  18,507
พฤศจิกายน  35,625  40,859  76,484  31,919  18,508
ธันวาคม  35,582  40,826  76,408  31,938  18,509