" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
จำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปี 2564
เดือน ชาย หญิง รวมประชากร จำนวนบ้าน จำนวนครัวเรือน
มกราคม     35,548     40,797      76,345     31,943     18,514
กุมภาพันธ์     35,525     40,770      76,295     31,953     18,515
มีนาคม     35,499     40,632      76,131     32,016     18,518
เมษายน     35,450     40,626      76,076     32,023     18,518
พฤษภาคม     35,423     40,571      75,994     32,034     18,520
มิถุนายน 35,374 40,511 75,885 32,040 18,527
กรกฎาคม 35,335 40,599 75,934 32,070 18,530
สิงหาคม 35,306 40,580 75,886 32,084 18,529
กันยายน          
ตุลาคม          
พฤศจิกายน          
ธันวาคม