" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
สถิติประชากรแยกรายละเอียด
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเดือน กันยายน พ.ศ.2564
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1 ปี 322 313 635
อายุ 1 ปี 297 274 571
อายุ 2 ปี 332 342 674
อายุ 3 ปี 380 346 726
อายุ 4 ปี 393 364 757
อายุ 5 ปี 432 390 822
อายุ 6 ปี 521 453 974
อายุ 7 ปี 494 489 983
อายุ 8 ปี 471 480 951
อายุ 9 ปี 519 538 1057
อายุ 10 ปี 484 511 995
อายุ 11 ปี 507 471 978
อายุ 12 ปี 468 502 970
อายุ 13 ปี 456 473 929
อายุ 14 ปี 460 457 917
อายุ 15 ปี 469 423 892
อายุ 16 ปี 467 430 897
อายุ 17 ปี 445 434 879
อายุ 18 ปี 460 467 927
อายุ 19 ปี 409 544 953
อายุ 20 ปี 413 524 937
อายุ 21 ปี 380 618 998
อายุ 22 ปี 416 488 904
อายุ 23 ปี 468 496 964
อายุ 24 ปี 544 529 1073
อายุ 25 ปี 518 480 998
อายุ 26 ปี 485 518 1003
อายุ 27 ปี 431 454 885
อายุ 28 ปี 500 446 946
อายุ 29 ปี 458 440 898
อายุ 30 ปี 494 417 911
อายุ 31 ปี 396 425 821
อายุ 32 ปี 426 436 862
อายุ 33 ปี 400 425 825
อายุ 34 ปี 391 445 836
อายุ 35 ปี 423 501 924
อายุ 36 ปี 443 422 865
อายุ 37 ปี 440 488 928
อายุ 38 ปี 435 477 912
อายุ 39 ปี 463 515 978
อายุ 40 ปี 448 552 1000
อายุ 41 ปี 538 585 1123
อายุ 42 ปี 451 548 999
อายุ 43 ปี 453 506 959
อายุ 44 ปี 477 529 1006
อายุ 45 ปี 463 508 971
อายุ 46 ปี 476 599 1075
อายุ 47 ปี 517 616 1133
อายุ 48 ปี 512 661 1173
อายุ 49 ปี 543 633 1176
อายุ 50 ปี 520 641 1161
อายุ 51 ปี 505 574 1079
อายุ 52 ปี 506 596 1102
อายุ 53 ปี 522 602 1124
อายุ 54 ปี 425 573 998
อายุ 55 ปี 478 524 1002
อายุ 56 ปี 445 556 1001
อายุ 57 ปี 469 571 1040
อายุ 58 ปี 416 587 1003
อายุ 59 ปี 436 576 1012
อายุ 60 ปี 410 543 953
อายุ 61 ปี 380 577 957
อายุ 62 ปี 380 520 900
อายุ 63 ปี 373 482 855
อายุ 64 ปี 338 427 765
อายุ 65 ปี 331 497 828
อายุ 66 ปี 328 474 802
อายุ 67 ปี 321 434 755
อายุ 68 ปี 266 398 664
อายุ 69 ปี 275 388 663
อายุ 70 ปี 268 360 628
อายุ 71 ปี 244 367 611
อายุ 72 ปี 237 382 619
อายุ 73 ปี 204 313 517
อายุ 74 ปี 200 300 500
อายุ 75 ปี 169 266 435
อายุ 76 ปี 177 272 449
อายุ 77 ปี 166 272 438
อายุ 78 ปี 138 198 336
อายุ 79 ปี 117 225 342
อายุ 80 ปี 111 171 282
อายุ 81 ปี 105 143 248
อายุ 82 ปี 96 153 249
อายุ 83 ปี 76 134 210
อายุ 84 ปี 64 110 174
อายุ 85 ปี 50 100 150
อายุ 86 ปี 52 68 120
อายุ 87 ปี 43 68 111
อายุ 88 ปี 36 61 97
อายุ 89 ปี 35 42 77
อายุ 90 ปี 25 49 74
อายุ 91 ปี 17 40 57
อายุ 92 ปี 16 31 47
อายุ 93 ปี 12 27 39
อายุ 94 ปี 6 17 23
อายุ 95 ปี 9 19 28
อายุ 96 ปี 5 12 17
อายุ 97 ปี 6 12 18
อายุ 98 ปี 8 5 13
อายุ 99 ปี 7 10 17
อายุ 100 ปี 3 5 8
อายุมากกว่า 100 ปี 13 13 26
รวม 33,427 38,767 72,194