" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
สถิติประชากรแยกรายละเอียด
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1 ปี 321 298 619
อายุ 1 ปี 336 296 632
อายุ 2 ปี 326 355 681
อายุ 3 ปี 391 365 756
อายุ 4 ปี 400 359 759
อายุ 5 ปี 501 456 957
อายุ 6 ปี 504 483 987
อายุ 7 ปี 459 433 892
อายุ 8 ปี 552 547 1099
อายุ 9 ปี 490 485 975
อายุ 10 ปี 471 476 947
อายุ 11 ปี 517 536 1053
อายุ 12 ปี 468 512 980
อายุ 13 ปี 489 468 957
อายุ 14 ปี 457 450 907
อายุ 15 ปี 501 454 955
อายุ 16 ปี 471 419 890
อายุ 17 ปี 458 423 881
อายุ 18 ปี 444 428 872
อายุ 19 ปี 418 525 943
อายุ 20 ปี 410 577 987
อายุ 21 ปี 418 607 1025
อายุ 22 ปี 429 562 991
อายุ 23 ปี 527 539 1066
อายุ 24 ปี 536 510 1046
อายุ 25 ปี 485 502 987
อายุ 26 ปี 500 476 976
อายุ 27 ปี 470 475 945
อายุ 28 ปี 504 425 929
อายุ 29 ปี 462 427 889
อายุ 30 ปี 452 445 897
อายุ 31 ปี 407 414 821
อายุ 32 ปี 415 437 852
อายุ 33 ปี 398 439 837
อายุ 34 ปี 422 490 912
อายุ 35 ปี 438 443 881
อายุ 36 ปี 435 464 899
อายุ 37 ปี 411 476 887
อายุ 38 ปี 478 505 983
อายุ 39 ปี 445 553 998
อายุ 40 ปี 482 566 1048
อายุ 41 ปี 520 549 1069
อายุ 42 ปี 447 525 972
อายุ 43 ปี 467 498 965
อายุ 44 ปี 468 562 1030
อายุ 45 ปี 449 548 997
อายุ 46 ปี 539 634 1173
อายุ 47 ปี 506 656 1162
อายุ 48 ปี 541 638 1179
อายุ 49 ปี 534 643 1177
อายุ 50 ปี 524 607 1131
อายุ 51 ปี 536 599 1135
อายุ 52 ปี 506 619 1125
อายุ 53 ปี 461 604 1065
อายุ 54 ปี 438 529 967
อายุ 55 ปี 479 551 1030
อายุ 56 ปี 493 577 1070
อายุ 57 ปี 443 554 997
อายุ 58 ปี 438 598 1036
อายุ 59 ปี 425 576 1001
อายุ 60 ปี 399 544 943
อายุ 61 ปี 397 563 960
อายุ 62 ปี 351 501 852
อายุ 63 ปี 377 447 824
อายุ 64 ปี 323 448 771
อายุ 65 ปี 335 509 844
อายุ 66 ปี 321 427 748
อายุ 67 ปี 314 403 717
อายุ 68 ปี 256 411 667
อายุ 69 ปี 287 378 665
อายุ 70 ปี 264 388 652
อายุ 71 ปี 234 372 606
อายุ 72 ปี 248 361 609
อายุ 73 ปี 199 320 519
อายุ 74 ปี 179 283 462
อายุ 75 ปี 168 263 431
อายุ 76 ปี 182 271 453
อายุ 77 ปี 159 234 393
อายุ 78 ปี 138 218 356
อายุ 79 ปี 106 196 302
อายุ 80 ปี 113 172 285
อายุ 81 ปี 103 152 255
อายุ 82 ปี 82 144 226
อายุ 83 ปี 78 126 204
อายุ 84 ปี 49 106 155
อายุ 85 ปี 59 83 142
อายุ 86 ปี 43 77 120
อายุ 87 ปี 45 68 113
อายุ 88 ปี 38 67 105
อายุ 89 ปี 37 46 83
อายุ 90 ปี 25 44 69
อายุ 91 ปี 14 43 57
อายุ 92 ปี 17 34 51
อายุ 93 ปี 7 17 24
อายุ 94 ปี 7 22 29
อายุ 95 ปี 11 17 28
อายุ 96 ปี 2 12 14
อายุ 97 ปี 9 9 18
อายุ 98 ปี 8 8 16
อายุ 99 ปี 7 10 17
อายุ 100 ปี 3 5 8
อายุมากกว่า 100 ปี 12 11 23
รวม 33,718 38,977 72,695