" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
สถิติประชากรแยกรายละเอียด
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1 ปี 322 326 648
อายุ 1 ปี 291 274 565
อายุ 2 ปี 329 334 663
อายุ 3 ปี 378 352 730
อายุ 4 ปี 382 339 721
อายุ 5 ปี 432 403 835
อายุ 6 ปี 513 444 957
อายุ 7 ปี 490 480 970
อายุ 8 ปี 458 463 921
อายุ 9 ปี 541 545 1086
อายุ 10 ปี 484 523 1007
อายุ 11 ปี 499 468 967
อายุ 12 ปี 467 507 974
อายุ 13 ปี 439 477 916
อายุ 14 ปี 466 451 917
อายุ 15 ปี 455 433 888
อายุ 16 ปี 466 436 902
อายุ 17 ปี 449 417 866
อายุ 18 ปี 457 458 915
อายุ 19 ปี 423 538 961
อายุ 20 ปี 399 506 905
อายุ 21 ปี 385 630 1015
อายุ 22 ปี 404 513 917
อายุ 23 ปี 453 474 927
อายุ 24 ปี 555 531 1086
อายุ 25 ปี 509 476 985
อายุ 26 ปี 491 531 1022
อายุ 27 ปี 449 459 908
อายุ 28 ปี 484 431 915
อายุ 29 ปี 464 442 906
อายุ 30 ปี 478 412 890
อายุ 31 ปี 429 436 865
อายุ 32 ปี 405 422 827
อายุ 33 ปี 406 439 845
อายุ 34 ปี 384 441 825
อายุ 35 ปี 435 498 933
อายุ 36 ปี 437 421 858
อายุ 37 ปี 443 486 929
อายุ 38 ปี 440 468 908
อายุ 39 ปี 449 526 975
อายุ 40 ปี 447 546 993
อายุ 41 ปี 527 577 1104
อายุ 42 ปี 475 559 1034
อายุ 43 ปี 442 507 949
อายุ 44 ปี 472 512 984
อายุ 45 ปี 466 521 987
อายุ 46 ปี 469 589 1058
อายุ 47 ปี 511 612 1123
อายุ 48 ปี 516 666 1182
อายุ 49 ปี 537 636 1173
อายุ 50 ปี 526 642 1168
อายุ 51 ปี 508 566 1074
อายุ 52 ปี 507 602 1109
อายุ 53 ปี 526 610 1136
อายุ 54 ปี 426 579 1005
อายุ 55 ปี 460 518 978
อายุ 56 ปี 461 557 1018
อายุ 57 ปี 472 575 1047
อายุ 58 ปี 415 575 990
อายุ 59 ปี 441 552 993
อายุ 60 ปี 410 558 968
อายุ 61 ปี 373 564 937
อายุ 62 ปี 379 545 924
อายุ 63 ปี 369 473 842
อายุ 64 ปี 343 443 786
อายุ 65 ปี 336 486 822
อายุ 66 ปี 330 483 813
อายุ 67 ปี 315 438 753
อายุ 68 ปี 269 381 650
อายุ 69 ปี 277 401 678
อายุ 70 ปี 266 357 623
อายุ 71 ปี 248 371 619
อายุ 72 ปี 236 383 619
อายุ 73 ปี 213 315 528
อายุ 74 ปี 191 303 494
อายุ 75 ปี 175 263 438
อายุ 76 ปี 166 267 433
อายุ 77 ปี 179 269 448
อายุ 78 ปี 130 210 340
อายุ 79 ปี 123 224 347
อายุ 80 ปี 111 167 278
อายุ 81 ปี 101 147 248
อายุ 82 ปี 101 155 256
อายุ 83 ปี 71 137 208
อายุ 84 ปี 67 110 177
อายุ 85 ปี 46 94 140
อายุ 86 ปี 57 72 129
อายุ 87 ปี 42 65 107
อายุ 88 ปี 37 65 102
อายุ 89 ปี 35 42 77
อายุ 90 ปี 23 47 70
อายุ 91 ปี 18 41 59
อายุ 92 ปี 15 30 45
อายุ 93 ปี 12 27 39
อายุ 94 ปี 6 18 24
อายุ 95 ปี 9 20 29
อายุ 96 ปี 5 11 16
อายุ 97 ปี 6 13 19
อายุ 98 ปี 8 4 12
อายุ 99 ปี 7 11 18
อายุ 100 ปี 3 5 8
อายุมากกว่า 100 ปี 13 12 25
รวม 33,365 38,738 72,103