" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
สถิติประชากรแยกรายละเอียด
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1 ปี 306 343 649
อายุ 1 ปี 278 264 542
อายุ 2 ปี 330 318 648
อายุ 3 ปี 359 351 710
อายุ 4 ปี 388 336 724
อายุ 5 ปี 419 374 793
อายุ 6 ปี 502 457 959
อายุ 7 ปี 506 462 968
อายุ 8 ปี 435 463 898
อายุ 9 ปี 546 540 1086
อายุ 10 ปี 488 524 1012
อายุ 11 ปี 478 469 947
อายุ 12 ปี 498 520 1018
อายุ 13 ปี 424 480 904
อายุ 14 ปี 460 449 909
อายุ 15 ปี 452 426 878
อายุ 16 ปี 474 436 910
อายุ 17 ปี 450 426 876
อายุ 18 ปี 452 411 863
อายุ 19 ปี 417 551 968
อายุ 20 ปี 412 512 924
อายุ 21 ปี 363 609 972
อายุ 22 ปี 413 544 957
อายุ 23 ปี 435 467 902
อายุ 24 ปี 524 517 1041
อายุ 25 ปี 536 484 1020
อายุ 26 ปี 485 521 1006
อายุ 27 ปี 468 459 927
อายุ 28 ปี 473 455 928
อายุ 29 ปี 473 420 893
อายุ 30 ปี 459 415 874
อายุ 31 ปี 435 435 870
อายุ 32 ปี 407 407 814
อายุ 33 ปี 401 443 844
อายุ 34 ปี 390 450 840
อายุ 35 ปี 433 485 918
อายุ 36 ปี 422 433 855
อายุ 37 ปี 448 467 915
อายุ 38 ปี 424 466 890
อายุ 39 ปี 459 502 961
อายุ 40 ปี 441 563 1004
อายุ 41 ปี 503 571 1074
อายุ 42 ปี 492 543 1035
อายุ 43 ปี 429 516 945
อายุ 44 ปี 481 524 1005
อายุ 45 ปี 458 536 994
อายุ 46 ปี 451 567 1018
อายุ 47 ปี 518 615 1133
อายุ 48 ปี 500 644 1144
อายุ 49 ปี 552 637 1189
อายุ 50 ปี 508 643 1151
อายุ 51 ปี 515 569 1084
อายุ 52 ปี 520 598 1118
อายุ 53 ปี 511 608 1119
อายุ 54 ปี 437 585 1022
อายุ 55 ปี 440 527 967
อายุ 56 ปี 470 544 1014
อายุ 57 ปี 476 580 1056
อายุ 58 ปี 403 548 951
อายุ 59 ปี 424 571 995
อายุ 60 ปี 419 553 972
อายุ 61 ปี 391 544 935
อายุ 62 ปี 370 561 931
อายุ 63 ปี 357 489 846
อายุ 64 ปี 355 428 783
อายุ 65 ปี 323 471 794
อายุ 66 ปี 318 466 784
อายุ 67 ปี 319 433 752
อายุ 68 ปี 278 388 666
อายุ 69 ปี 258 414 672
อายุ 70 ปี 277 346 623
อายุ 71 ปี 251 375 626
อายุ 72 ปี 231 376 607
อายุ 73 ปี 236 346 582
อายุ 74 ปี 186 310 496
อายุ 75 ปี 179 271 450
อายุ 76 ปี 161 258 419
อายุ 77 ปี 186 256 442
อายุ 78 ปี 140 230 370
อายุ 79 ปี 122 217 339
อายุ 80 ปี 110 180 290
อายุ 81 ปี 98 149 247
อายุ 82 ปี 106 151 257
อายุ 83 ปี 81 129 210
อายุ 84 ปี 66 126 192
อายุ 85 ปี 40 100 140
อายุ 86 ปี 57 79 136
อายุ 87 ปี 42 65 107
อายุ 88 ปี 43 67 110
อายุ 89 ปี 32 56 88
อายุ 90 ปี 30 41 71
อายุ 91 ปี 22 37 59
อายุ 92 ปี 11 35 46
อายุ 93 ปี 14 34 48
อายุ 94 ปี 6 13 19
อายุ 95 ปี 7 21 28
อายุ 96 ปี 8 11 19
อายุ 97 ปี 1 9 10
อายุ 98 ปี 9 9 18
อายุ 99 ปี 6 7 13
อายุ 100 ปี 5 8 13
อายุมากกว่า 100 ปี 15 14 29
รวม 33,217 38,653 71,870