" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
สถิติประชากรแยกรายละเอียด
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเดือนมกราคม พ.ศ.2564
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1 ปี 319 303 622
อายุ 1 ปี 326 309 635
อายุ 2 ปี 335 346 681
อายุ 3 ปี 389 358 747
อายุ 4 ปี 401 367 768
อายุ 5 ปี 504 459 963
อายุ 6 ปี 510 484 994
อายุ 7 ปี 466 454 920
อายุ 8 ปี 532 531 1063
อายุ 9 ปี 500 510 1010
อายุ 10 ปี 473 455 928
อายุ 11 ปี 523 542 1065
อายุ 12 ปี 469 518 987
อายุ 13 ปี 483 459 942
อายุ 14 ปี 461 450 911
อายุ 15 ปี 494 452 946
อายุ 16 ปี 479 421 900
อายุ 17 ปี 453 425 878
อายุ 18 ปี 441 441 882
อายุ 19 ปี 421 509 930
อายุ 20 ปี 405 612 1017
อายุ 21 ปี 420 581 1001
อายุ 22 ปี 449 564 1013
อายุ 23 ปี 525 545 1070
อายุ 24 ปี 535 490 1025
อายุ 25 ปี 486 519 1005
อายุ 26 ปี 490 472 962
อายุ 27 ปี 473 469 942
อายุ 28 ปี 508 423 931
อายุ 29 ปี 464 424 888
อายุ 30 ปี 448 452 900
อายุ 31 ปี 412 419 831
อายุ 32 ปี 403 435 838
อายุ 33 ปี 407 454 861
อายุ 34 ปี 433 492 925
อายุ 35 ปี 431 438 869
อายุ 36 ปี 438 465 903
อายุ 37 ปี 423 470 893
อายุ 38 ปี 465 503 968
อายุ 39 ปี 446 557 1003
อายุ 40 ปี 497 571 1068
อายุ 41 ปี 508 549 1057
อายุ 42 ปี 441 517 958
อายุ 43 ปี 478 513 991
อายุ 44 ปี 467 555 1022
อายุ 45 ปี 451 561 1012
อายุ 46 ปี 543 621 1164
อายุ 47 ปี 504 653 1157
อายุ 48 ปี 557 650 1207
อายุ 49 ปี 522 647 1169
อายุ 50 ปี 530 574 1104
อายุ 51 ปี 549 622 1171
อายุ 52 ปี 499 619 1118
อายุ 53 ปี 447 594 1041
อายุ 54 ปี 446 538 984
อายุ 55 ปี 485 559 1044
อายุ 56 ปี 491 572 1063
อายุ 57 ปี 437 570 1007
อายุ 58 ปี 434 590 1024
อายุ 59 ปี 425 571 996
อายุ 60 ปี 404 534 938
อายุ 61 ปี 374 575 949
อายุ 62 ปี 367 495 862
อายุ 63 ปี 371 445 816
อายุ 64 ปี 332 460 792
อายุ 65 ปี 331 488 819
อายุ 66 ปี 322 436 758
อายุ 67 ปี 301 402 703
อายุ 68 ปี 262 403 665
อายุ 69 ปี 294 376 670
อายุ 70 ปี 254 388 642
อายุ 71 ปี 243 371 614
อายุ 72 ปี 244 364 608
อายุ 73 ปี 196 315 511
อายุ 74 ปี 178 286 464
อายุ 75 ปี 172 261 433
อายุ 76 ปี 189 269 458
อายุ 77 ปี 147 240 387
อายุ 78 ปี 139 215 354
อายุ 79 ปี 109 193 302
อายุ 80 ปี 109 164 273
อายุ 81 ปี 104 160 264
อายุ 82 ปี 86 140 226
อายุ 83 ปี 72 127 199
อายุ 84 ปี 49 109 158
อายุ 85 ปี 60 82 142
อายุ 86 ปี 42 77 119
อายุ 87 ปี 50 69 119
อายุ 88 ปี 36 63 99
อายุ 89 ปี 37 48 85
อายุ 90 ปี 24 42 66
อายุ 91 ปี 14 43 57
อายุ 92 ปี 19 37 56
อายุ 93 ปี 6 15 21
อายุ 94 ปี 7 24 31
อายุ 95 ปี 12 14 26
อายุ 96 ปี 1 13 14
อายุ 97 ปี 9 9 18
อายุ 98 ปี 8 8 16
อายุ 99 ปี 7 10 17
อายุ 100 ปี 3 5 8
อายุมากกว่า 100 ปี 12 11 23
รวม 33,747 39,009 72,756