" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
สถิติประชากรแยกรายละเอียด
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1 ปี 340 316 656
อายุ 1 ปี 303 276 579
อายุ 2 ปี 338 342 680
อายุ 3 ปี 371 362 733
อายุ 4 ปี 389 358 747
อายุ 5 ปี 457 406 863
อายุ 6 ปี 518 457 975
อายุ 7 ปี 489 479 968
อายุ 8 ปี 488 490 978
อายุ 9 ปี 502 547 1049
อายุ 10 ปี 499 491 990
อายุ 11 ปี 506 476 982
อายุ 12 ปี 449 500 949
อายุ 13 ปี 465 478 943
อายุ 14 ปี 460 453 913
อายุ 15 ปี 482 418 900
อายุ 16 ปี 470 432 902
อายุ 17 ปี 430 440 870
อายุ 18 ปี 464 456 920
อายุ 19 ปี 414 530 944
อายุ 20 ปี 410 528 938
อายุ 21 ปี 378 610 988
อายุ 22 ปี 421 487 908
อายุ 23 ปี 489 502 991
อายุ 24 ปี 528 521 1049
อายุ 25 ปี 529 496 1025
อายุ 26 ปี 469 514 983
อายุ 27 ปี 443 436 879
อายุ 28 ปี 508 447 955
อายุ 29 ปี 456 439 895
อายุ 30 ปี 479 426 905
อายุ 31 ปี 385 416 801
อายุ 32 ปี 445 438 883
อายุ 33 ปี 395 436 831
อายุ 34 ปี 398 446 844
อายุ 35 ปี 421 494 915
อายุ 36 ปี 445 427 872
อายุ 37 ปี 429 492 921
อายุ 38 ปี 442 467 909
อายุ 39 ปี 468 520 988
อายุ 40 ปี 438 566 1004
อายุ 41 ปี 538 585 1123
อายุ 42 ปี 463 540 1003
อายุ 43 ปี 461 498 959
อายุ 44 ปี 468 539 1007
อายุ 45 ปี 464 509 973
อายุ 46 ปี 460 615 1075
อายุ 47 ปี 529 629 1158
อายุ 48 ปี 516 640 1156
อายุ 49 ปี 546 634 1180
อายุ 50 ปี 524 641 1165
อายุ 51 ปี 515 583 1098
อายุ 52 ปี 493 587 1080
อายุ 53 ปี 526 593 1119
อายุ 54 ปี 418 586 1004
อายุ 55 ปี 469 519 988
อายุ 56 ปี 462 547 1009
อายุ 57 ปี 471 575 1046
อายุ 58 ปี 413 585 998
อายุ 59 ปี 448 588 1036
อายุ 60 ปี 382 540 922
อายุ 61 ปี 403 589 992
อายุ 62 ปี 375 504 879
อายุ 63 ปี 369 476 845
อายุ 64 ปี 336 431 767
อายุ 65 ปี 332 496 828
อายุ 66 ปี 319 474 793
อายุ 67 ปี 324 433 757
อายุ 68 ปี 274 394 668
อายุ 69 ปี 266 376 642
อายุ 70 ปี 269 368 637
อายุ 71 ปี 243 371 614
อายุ 72 ปี 237 385 622
อายุ 73 ปี 203 310 513
อายุ 74 ปี 199 308 507
อายุ 75 ปี 170 256 426
อายุ 76 ปี 178 278 456
อายุ 77 ปี 165 262 427
อายุ 78 ปี 143 197 340
อายุ 79 ปี 108 223 331
อายุ 80 ปี 114 173 287
อายุ 81 ปี 102 141 243
อายุ 82 ปี 97 157 254
อายุ 83 ปี 77 128 205
อายุ 84 ปี 62 109 171
อายุ 85 ปี 50 103 153
อายุ 86 ปี 50 66 116
อายุ 87 ปี 46 69 115
อายุ 88 ปี 33 65 98
อายุ 89 ปี 38 43 81
อายุ 90 ปี 25 46 71
อายุ 91 ปี 17 38 55
อายุ 92 ปี 15 35 50
อายุ 93 ปี 11 25 36
อายุ 94 ปี 7 18 25
อายุ 95 ปี 8 19 27
อายุ 96 ปี 5 11 16
อายุ 97 ปี 6 12 18
อายุ 98 ปี 8 5 13
อายุ 99 ปี 8 10 18
อายุ 100 ปี 3 5 8
อายุมากกว่า 100 ปี 13 13 26
รวม 33,484 38,770 72,254