" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
สถิติประชากรแยกรายละเอียด
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานีของ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
         
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1  ปี 304 310 614
อายุ 1 ปี 268 267 535
อายุ 2 ปี 345 296 641
อายุ 3 ปี 342 349 691
อายุ 4 ปี 395 354 749
อายุ 5 ปี 399 354 753
อายุ 6 ปี 503 456 959
อายุ 7 ปี 494 465 959
อายุ 8 ปี 444 431 875
อายุ 9 ปี 560 558 1118
อายุ 10 ปี 494 509 1003
อายุ 11 ปี 474 486 960
อายุ 12 ปี 488 518 1006
อายุ 13 ปี 422 469 891
อายุ 14 ปี 478 451 929
อายุ 15 ปี 434 439 873
อายุ 16 ปี 482 437 919
อายุ 17 ปี 447 409 856
อายุ 18 ปี 443 412 855
อายุ 19 ปี 424 532 956
อายุ 20 ปี 403 525 928
อายุ 21 ปี 370 575 945
อายุ 22 ปี 397 500 897
อายุ 23 ปี 419 447 866
อายุ 24 ปี 523 513 1036
อายุ 25 ปี 534 498 1032
อายุ 26 ปี 477 493 970
อายุ 27 ปี 481 469 950
อายุ 28 ปี 458 459 917
อายุ 29 ปี 483 424 907
อายุ 30 ปี 449 424 873
อายุ 31 ปี 451 429 880
อายุ 32 ปี 395 406 801
อายุ 33 ปี 408 439 847
อายุ 34 ปี 392 431 823
อายุ 35 ปี 419 490 909
อายุ 36 ปี 439 440 879
อายุ 37 ปี 433 458 891
อายุ 38 ปี 412 475 887
อายุ 39 ปี 475 505 980
อายุ 40 ปี 437 552 989
อายุ 41 ปี 479 564 1043
อายุ 42 ปี 509 542 1051
อายุ 43 ปี 441 523 964
อายุ 44 ปี 459 498 957
อายุ 45 ปี 470 552 1022
อายุ 46 ปี 440 551 991
อายุ 47 ปี 514 621 1135
อายุ 48 ปี 495 654 1149
อายุ 49 ปี 544 630 1174
อายุ 50 ปี 526 632 1158
อายุ 51 ปี 512 594 1106
อายุ 52 ปี 520 582 1102
อายุ 53 ปี 501 608 1109
อายุ 54 ปี 450 601 1051
อายุ 55 ปี 432 516 948
อายุ 56 ปี 464 543 1007
อายุ 57 ปี 482 572 1054
อายุ 58 ปี 421 539 960
อายุ 59 ปี 426 579 1005
อายุ 60 ปี 418 564 982
อายุ 61 ปี 384 534 918
อายุ 62 ปี 386 557 943
อายุ 63 ปี 342 498 840
อายุ 64 ปี 369 441 810
อายุ 65 ปี 312 436 748
อายุ 66 ปี 325 508 833
อายุ 67 ปี 312 427 739
อายุ 68 ปี 302 398 700
อายุ 69 ปี 247 403 650
อายุ 70 ปี 278 365 643
อายุ 71 ปี 254 383 637
อายุ 72 ปี 224 366 590
อายุ 73 ปี 242 352 594
อายุ 74 ปี 185 311 496
อายุ 75 ปี 176 273 449
อายุ 76 ปี 162 251 413
อายุ 77 ปี 176 266 442
อายุ 78 ปี 153 226 379
อายุ 79 ปี 132 216 348
อายุ 80 ปี 99 187 286
อายุ 81 ปี 107 164 271
อายุ 82 ปี 96 146 242
อายุ 83 ปี 80 133 213
อายุ 84 ปี 74 121 195
อายุ 85 ปี 45 101 146
อายุ 86 ปี 55 79 134
อายุ 87 ปี 40 71 111
อายุ 88 ปี 38 63 101
อายุ 89 ปี 33 58 91
อายุ 90 ปี 31 41 72
อายุ 91 ปี 23 34 57
อายุ 92 ปี 10 40 50
อายุ 93 ปี 16 32 48
อายุ 94 ปี 6 13 19
อายุ 95 ปี 6 18 24
อายุ 96 ปี 9 14 23
อายุ 97 ปี 1 10 11
อายุ 98 ปี 9 9 18
อายุ 99 ปี 5 6 11
อายุ 100 ปี 6 8 14
อายุมากกว่า 100 ปี 15 14 29
รวม 33,163 38,492 71,655