" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
สถิติประชากรแยกรายละเอียด
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานีของ เดือน มกราคม พ.ศ.2565
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1  ปี 301 315 616
อายุ 1 ปี 279 274 553
อายุ 2 ปี 336 309 645
อายุ 3 ปี 349 346 695
อายุ 4 ปี 395 348 743
อายุ 5 ปี 398 362 760
อายุ 6 ปี 504 452 956
อายุ 7 ปี 496 465 961
อายุ 8 ปี 455 455 910
อายุ 9 ปี 535 543 1078
อายุ 10 ปี 503 525 1028
อายุ 11 ปี 471 468 939
อายุ 12 ปี 493 521 1014
อายุ 13 ปี 425 483 908
อายุ 14 ปี 469 441 910
อายุ 15 ปี 435 439 874
อายุ 16 ปี 478 436 914
อายุ 17 ปี 458 410 868
อายุ 18 ปี 438 416 854
อายุ 19 ปี 420 551 971
อายุ 20 ปี 409 500 909
อายุ 21 ปี 369 618 987
อายุ 22 ปี 400 541 941
อายุ 23 ปี 438 467 905
อายุ 24 ปี 522 520 1042
อายุ 25 ปี 538 482 1020
อายุ 26 ปี 476 515 991
อายุ 27 ปี 474 461 935
อายุ 28 ปี 459 454 913
อายุ 29 ปี 487 423 910
อายุ 30 ปี 449 423 872
อายุ 31 ปี 446 438 884
อายุ 32 ปี 398 404 802
อายุ 33 ปี 393 442 835
อายุ 34 ปี 403 443 846
อายุ 35 ปี 429 489 918
อายุ 36 ปี 429 434 863
อายุ 37 ปี 443 462 905
อายุ 38 ปี 420 469 889
อายุ 39 ปี 458 501 959
อายุ 40 ปี 441 559 1000
อายุ 41 ปี 496 565 1061
อายุ 42 ปี 500 547 1047
อายุ 43 ปี 434 512 946
อายุ 44 ปี 472 508 980
อายุ 45 ปี 469 548 1017
อายุ 46 ปี 435 562 997
อายุ 47 ปี 527 611 1138
อายุ 48 ปี 490 651 1141
อายุ 49 ปี 558 642 1200
อายุ 50 ปี 511 638 1149
อายุ 51 ปี 517 561 1078
อายุ 52 ปี 529 604 1133
อายุ 53 ปี 495 608 1103
อายุ 54 ปี 438 593 1031
อายุ 55 ปี 442 523 965
อายุ 56 ปี 469 552 1021
อายุ 57 ปี 485 566 1051
อายุ 58 ปี 414 551 965
อายุ 59 ปี 426 572 998
อายุ 60 ปี 414 560 974
อายุ 61 ปี 392 523 915
อายุ 62 ปี 364 572 936
อายุ 63 ปี 357 493 850
อายุ 64 ปี 361 438 799
อายุ 65 ปี 322 450 772
อายุ 66 ปี 321 486 807
อายุ 67 ปี 316 434 750
อายุ 68 ปี 288 397 685
อายุ 69 ปี 254 396 650
อายุ 70 ปี 281 363 644
อายุ 71 ปี 246 380 626
อายุ 72 ปี 233 364 597
อายุ 73 ปี 236 353 589
อายุ 74 ปี 185 307 492
อายุ 75 ปี 178 276 454
อายุ 76 ปี 163 250 413
อายุ 77 ปี 182 265 447
อายุ 78 ปี 141 234 375
อายุ 79 ปี 131 212 343
อายุ 80 ปี 104 186 290
อายุ 81 ปี 103 155 258
อายุ 82 ปี 97 151 248
อายุ 83 ปี 82 130 212
อายุ 84 ปี 67 120 187
อายุ 85 ปี 44 103 147
อายุ 86 ปี 56 81 137
อายุ 87 ปี 39 68 107
อายุ 88 ปี 42 66 108
อายุ 89 ปี 31 54 85
อายุ 90 ปี 32 42 74
อายุ 91 ปี 22 33 55
อายุ 92 ปี 10 39 49
อายุ 93 ปี 16 35 51
อายุ 94 ปี 5 12 17
อายุ 95 ปี 6 21 27
อายุ 96 ปี 10 11 21
อายุ 97 ปี 0 10 10
อายุ 98 ปี 9 9 18
อายุ 99 ปี 6 6 12
อายุ 100 ปี 6 9 15
อายุมากกว่า 100 ปี 15 14 29
รวม 33,193 38,626 71,819