" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
สถิติประชากรแยกรายละเอียด
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานีของ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
         
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1  ปี 294 262 556
อายุ 1 ปี 234 262 496
อายุ 2 ปี 267 244 511
อายุ 3 ปี 328 280 608
อายุ 4 ปี 340 343 683
อายุ 5 ปี 371 355 726
อายุ 6 ปี 382 359 741
อายุ 7 ปี 435 402 837
อายุ 8 ปี 497 441 938
อายุ 9 ปี 490 490 980
อายุ 10 ปี 519 520 1039
อายุ 11 ปี 517 540 1057
อายุ 12 ปี 467 468 935
อายุ 13 ปี 437 424 861
อายุ 14 ปี 404 450 854
อายุ 15 ปี 428 438 866
อายุ 16 ปี 423 413 836
อายุ 17 ปี 440 401 841
อายุ 18 ปี 438 479 917
อายุ 19 ปี 396 537 933
อายุ 20 ปี 423 527 950
อายุ 21 ปี 387 531 918
อายุ 22 ปี 367 460 827
อายุ 23 ปี 370 455 825
อายุ 24 ปี 414 399 813
อายุ 25 ปี 481 468 949
อายุ 26 ปี 521 504 1025
อายุ 27 ปี 514 458 972
อายุ 28 ปี 443 498 941
อายุ 29 ปี 414 426 840
อายุ 30 ปี 481 421 902
อายุ 31 ปี 433 428 861
อายุ 32 ปี 470 424 894
อายุ 33 ปี 381 398 779
อายุ 34 ปี 434 442 876
อายุ 35 ปี 390 440 830
อายุ 36 ปี 387 436 823
อายุ 37 ปี 411 492 903
อายุ 38 ปี 434 438 872
อายุ 39 ปี 423 474 897
อายุ 40 ปี 424 451 875
อายุ 41 ปี 449 509 958
อายุ 42 ปี 429 565 994
อายุ 43 ปี 533 576 1109
อายุ 44 ปี 448 521 969
อายุ 45 ปี 449 483 932
อายุ 46 ปี 453 547 1000
อายุ 47 ปี 442 506 948
อายุ 48 ปี 431 601 1032
อายุ 49 ปี 511 630 1141
อายุ 50 ปี 486 621 1107
อายุ 51 ปี 535 614 1149
อายุ 52 ปี 498 623 1121
อายุ 53 ปี 493 567 1060
อายุ 54 ปี 472 561 1033
อายุ 55 ปี 492 572 1064
อายุ 56 ปี 408 578 986
อายุ 57 ปี 436 508 944
อายุ 58 ปี 437 533 970
อายุ 59 ปี 440 550 990
อายุ 60 ปี 393 556 949
อายุ 61 ปี 414 565 979
อายุ 62 ปี 363 510 873
อายุ 63 ปี 377 571 948
อายุ 64 ปี 354 490 844
อายุ 65 ปี 348 455 803
อายุ 66 ปี 315 414 729
อายุ 67 ปี 312 486 798
อายุ 68 ปี 302 471 773
อายุ 69 ปี 304 423 727
อายุ 70 ปี 258 387 645
อายุ 71 ปี 258 355 613
อายุ 72 ปี 260 353 613
อายุ 73 ปี 227 355 582
อายุ 74 ปี 214 371 585
อายุ 75 ปี 178 303 481
อายุ 76 ปี 180 284 464
อายุ 77 ปี 157 242 399
อายุ 78 ปี 158 259 417
อายุ 79 ปี 144 238 382
อายุ 80 ปี 131 184 315
อายุ 81 ปี 95 203 298
อายุ 82 ปี 97 155 252
อายุ 83 ปี 84 122 206
อายุ 84 ปี 85 134 219
อายุ 85 ปี 61 116 177
อายุ 86 ปี 55 90 145
อายุ 87 ปี 38 89 127
อายุ 88 ปี 38 53 91
อายุ 89 ปี 37 56 93
อายุ 90 ปี 20 52 72
อายุ 91 ปี 29 32 61
อายุ 92 ปี 17 28 45
อายุ 93 ปี 12 28 40
อายุ 94 ปี 12 22 34
อายุ 95 ปี 5 16 21
อายุ 96 ปี 6 10 16
อายุ 97 ปี 5 10 15
อายุ 98 ปี 3 8 11
อายุ 99 ปี 5 11 16
อายุ 100 ปี 7 4 11
อายุมากกว่า 100 ปี 20 20 40
รวม 32,329 37,874 70,203