" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
สถิติประชากรแยกรายละเอียด
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานีของ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
         
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1  ปี 260 235 495
อายุ 1 ปี 249 267 516
อายุ 2 ปี 281 264 545
อายุ 3 ปี 358 305 663
อายุ 4 ปี 340 351 691
อายุ 5 ปี 387 353 740
อายุ 6 ปี 395 364 759
อายุ 7 ปี 480 439 919
อายุ 8 ปี 490 463 953
อายุ 9 ปี 451 444 895
อายุ 10 ปี 577 571 1148
อายุ 11 ปี 495 496 991
อายุ 12 ปี 464 481 945
อายุ 13 ปี 438 472 910
อายุ 14 ปี 408 451 859
อายุ 15 ปี 466 427 893
อายุ 16 ปี 409 421 830
อายุ 17 ปี 475 422 897
อายุ 18 ปี 430 411 841
อายุ 19 ปี 426 498 924
อายุ 20 ปี 402 543 945
อายุ 21 ปี 384 506 890
อายุ 22 ปี 364 469 833
อายุ 23 ปี 411 427 838
อายุ 24 ปี 414 433 847
อายุ 25 ปี 516 501 1017
อายุ 26 ปี 526 482 1008
อายุ 27 ปี 471 482 953
อายุ 28 ปี 470 458 928
อายุ 29 ปี 439 453 892
อายุ 30 ปี 473 415 888
อายุ 31 ปี 432 418 850
อายุ 32 ปี 440 428 868
อายุ 33 ปี 395 406 801
อายุ 34 ปี 412 443 855
อายุ 35 ปี 391 429 820
อายุ 36 ปี 413 490 903
อายุ 37 ปี 429 451 880
อายุ 38 ปี 422 456 878
อายุ 39 ปี 404 466 870
อายุ 40 ปี 464 496 960
อายุ 41 ปี 438 554 992
อายุ 42 ปี 481 570 1051
อายุ 43 ปี 504 531 1035
อายุ 44 ปี 443 513 956
อายุ 45 ปี 452 488 940
อายุ 46 ปี 466 560 1026
อายุ 47 ปี 428 549 977
อายุ 48 ปี 511 616 1127
อายุ 49 ปี 478 652 1130
อายุ 50 ปี 535 610 1145
อายุ 51 ปี 516 624 1140
อายุ 52 ปี 505 592 1097
อายุ 53 ปี 506 579 1085
อายุ 54 ปี 479 605 1084
อายุ 55 ปี 447 590 1037
อายุ 56 ปี 421 514 935
อายุ 57 ปี 446 546 992
อายุ 58 ปี 470 556 1026
อายุ 59 ปี 412 532 944
อายุ 60 ปี 412 574 986
อายุ 61 ปี 406 548 954
อายุ 62 ปี 367 527 894
อายุ 63 ปี 378 548 926
อายุ 64 ปี 338 492 830
อายุ 65 ปี 354 437 791
อายุ 66 ปี 303 435 738
อายุ 67 ปี 311 495 806
อายุ 68 ปี 306 427 733
อายุ 69 ปี 295 397 692
อายุ 70 ปี 243 395 638
อายุ 71 ปี 270 352 622
อายุ 72 ปี 250 368 618
อายุ 73 ปี 214 364 578
อายุ 74 ปี 231 349 580
อายุ 75 ปี 173 302 475
อายุ 76 ปี 166 267 433
อายุ 77 ปี 156 238 394
อายุ 78 ปี 164 253 417
อายุ 79 ปี 144 215 359
อายุ 80 ปี 124 208 332
อายุ 81 ปี 95 177 272
อายุ 82 ปี 97 155 252
อายุ 83 ปี 89 133 222
อายุ 84 ปี 71 124 195
อายุ 85 ปี 67 115 182
อายุ 86 ปี 44 89 133
อายุ 87 ปี 44 73 117
อายุ 88 ปี 36 65 101
อายุ 89 ปี 32 59 91
อายุ 90 ปี 27 48 75
อายุ 91 ปี 27 33 60
อายุ 92 ปี 20 24 44
อายุ 93 ปี 10 34 44
อายุ 94 ปี 13 26 39
อายุ 95 ปี 6 11 17
อายุ 96 ปี 5 10 15
อายุ 97 ปี 8 12 20
อายุ 98 ปี 1 9 10
อายุ 99 ปี 8 9 17
อายุ 100 ปี 4 5 9
อายุมากกว่า 100 ปี 20 19 39
รวม 32,618 37,989 70,607