" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
สถิติประชากรแยกรายละเอียด
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานีของ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
         
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1  ปี 276 261 537
อายุ 1 ปี 237 262 499
อายุ 2 ปี 288 263 551
อายุ 3 ปี 333 280 613
อายุ 4 ปี 346 358 704
อายุ 5 ปี 362 337 699
อายุ 6 ปี 404 349 753
อายุ 7 ปี 469 438 907
อายุ 8 ปี 467 468 935
อายุ 9 ปี 479 462 941
อายุ 10 ปี 561 552 1113
อายุ 11 ปี 508 533 1041
อายุ 12 ปี 470 452 922
อายุ 13 ปี 427 447 874
อายุ 14 ปี 414 446 860
อายุ 15 ปี 441 442 883
อายุ 16 ปี 396 407 803
อายุ 17 ปี 477 404 881
อายุ 18 ปี 436 401 837
อายุ 19 ปี 412 515 927
อายุ 20 ปี 392 522 914
อายุ 21 ปี 402 517 919
อายุ 22 ปี 335 469 804
อายุ 23 ปี 410 441 851
อายุ 24 ปี 423 405 828
อายุ 25 ปี 491 483 974
อายุ 26 ปี 532 496 1028
อายุ 27 ปี 495 472 967
อายุ 28 ปี 460 478 938
อายุ 29 ปี 423 454 877
อายุ 30 ปี 484 410 894
อายุ 31 ปี 425 422 847
อายุ 32 ปี 442 428 870
อายุ 33 ปี 385 402 787
อายุ 34 ปี 438 432 870
อายุ 35 ปี 390 448 838
อายุ 36 ปี 414 453 867
อายุ 37 ปี 416 476 892
อายุ 38 ปี 433 458 891
อายุ 39 ปี 401 466 867
อายุ 40 ปี 436 468 904
อายุ 41 ปี 435 535 970
อายุ 42 ปี 469 569 1038
อายุ 43 ปี 528 572 1100
อายุ 44 ปี 435 493 928
อายุ 45 ปี 445 488 933
อายุ 46 ปี 449 576 1025
อายุ 47 ปี 430 520 950
อายุ 48 ปี 497 597 1094
อายุ 49 ปี 484 641 1125
อายุ 50 ปี 509 607 1116
อายุ 51 ปี 529 649 1178
อายุ 52 ปี 491 596 1087
อายุ 53 ปี 504 572 1076
อายุ 54 ปี 473 582 1055
อายุ 55 ปี 487 590 1077
อายุ 56 ปี 405 540 945
อายุ 57 ปี 442 525 967
อายุ 58 ปี 447 544 991
อายุ 59 ปี 432 539 971
อายุ 60 ปี 414 561 975
อายุ 61 ปี 401 570 971
อายุ 62 ปี 372 523 895
อายุ 63 ปี 372 563 935
อายุ 64 ปี 344 489 833
อายุ 65 ปี 352 451 803
อายุ 66 ปี 297 420 717
อายุ 67 ปี 310 500 810
อายุ 68 ปี 311 437 748
อายุ 69 ปี 304 412 716
อายุ 70 ปี 250 397 647
อายุ 71 ปี 255 345 600
อายุ 72 ปี 267 370 637
อายุ 73 ปี 219 346 565
อายุ 74 ปี 225 374 599
อายุ 75 ปี 164 289 453
อายุ 76 ปี 178 281 459
อายุ 77 ปี 154 237 391
อายุ 78 ปี 162 257 419
อายุ 79 ปี 141 229 370
อายุ 80 ปี 128 195 323
อายุ 81 ปี 104 193 297
อายุ 82 ปี 94 163 257
อายุ 83 ปี 84 122 206
อายุ 84 ปี 82 131 213
อายุ 85 ปี 58 109 167
อายุ 86 ปี 58 96 154
อายุ 87 ปี 37 77 114
อายุ 88 ปี 41 63 104
อายุ 89 ปี 33 52 85
อายุ 90 ปี 26 47 73
อายุ 91 ปี 26 38 64
อายุ 92 ปี 17 26 43
อายุ 93 ปี 13 32 45
อายุ 94 ปี 12 25 37
อายุ 95 ปี 7 14 21
อายุ 96 ปี 5 8 13
อายุ 97 ปี 8 11 19
อายุ 98 ปี 1 7 8
อายุ 99 ปี 6 12 18
อายุ 100 ปี 6 4 10
อายุมากกว่า 100 ปี 20 20 40
รวม 32,479 37,908 70,387