" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
สถิติประชากรแยกรายละเอียด
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานีของ เดือน มกราคม พ.ศ.2566
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
 
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1  ปี 271 242 513
อายุ 1 ปี 240 267 507
อายุ 2 ปี 287 273 560
อายุ 3 ปี 356 319 675
อายุ 4 ปี 344 343 687
อายุ 5 ปี 386 346 732
อายุ 6 ปี 399 369 768
อายุ 7 ปี 485 440 925
อายุ 8 ปี 493 460 953
อายุ 9 ปี 460 470 930
อายุ 10 ปี 549 550 1099
อายุ 11 ปี 506 515 1021
อายุ 12 ปี 457 460 917
อายุ 13 ปี 445 479 924
อายุ 14 ปี 411 463 874
อายุ 15 ปี 460 415 875
อายุ 16 ปี 410 423 833
อายุ 17 ปี 471 420 891
อายุ 18 ปี 441 422 863
อายุ 19 ปี 420 498 918
อายุ 20 ปี 401 558 959
อายุ 21 ปี 389 493 882
อายุ 22 ปี 359 586 945
อายุ 23 ปี 409 416 825
อายุ 24 ปี 437 439 876
อายุ 25 ปี 513 513 1026
อายุ 26 ปี 526 467 993
อายุ 27 ปี 469 503 972
อายุ 28 ปี 465 454 919
อายุ 29 ปี 441 441 882
อายุ 30 ปี 478 419 897
อายุ 31 ปี 434 421 855
อายุ 32 ปี 440 432 872
อายุ 33 ปี 393 400 793
อายุ 34 ปี 400 449 849
อายุ 35 ปี 404 441 845
อายุ 36 ปี 425 491 916
อายุ 37 ปี 419 444 863
อายุ 38 ปี 427 458 885
อายุ 39 ปี 417 458 875
อายุ 40 ปี 449 494 943
อายุ 41 ปี 434 559 993
อายุ 42 ปี 496 569 1065
อายุ 43 ปี 493 534 1027
อายุ 44 ปี 437 502 939
อายุ 45 ปี 466 504 970
อายุ 46 ปี 460 555 1015
อายุ 47 ปี 422 555 977
อายุ 48 ปี 515 606 1121
อายุ 49 ปี 478 649 1127
อายุ 50 ปี 551 624 1175
อายุ 51 ปี 502 629 1131
อายุ 52 ปี 511 559 1070
อายุ 53 ปี 517 597 1114
อายุ 54 ปี 475 602 1077
อายุ 55 ปี 432 579 1011
อายุ 56 ปี 426 522 948
อายุ 57 ปี 459 558 1017
อายุ 58 ปี 472 549 1021
อายุ 59 ปี 403 541 944
อายุ 60 ปี 410 566 976
อายุ 61 ปี 407 544 951
อายุ 62 ปี 377 513 890
อายุ 63 ปี 354 561 915
อายุ 64 ปี 352 488 840
อายุ 65 ปี 344 434 778
อายุ 66 ปี 311 449 760
อายุ 67 ปี 309 476 785
อายุ 68 ปี 304 436 740
อายุ 69 ปี 282 398 680
อายุ 70 ปี 248 387 635
อายุ 71 ปี 275 353 628
อายุ 72 ปี 240 365 605
อายุ 73 ปี 221 363 584
อายุ 74 ปี 223 350 573
อายุ 75 ปี 174 298 472
อายุ 76 ปี 169 271 440
อายุ 77 ปี 156 236 392
อายุ 78 ปี 173 252 425
อายุ 79 ปี 134 222 356
อายุ 80 ปี 124 206 330
อายุ 81 ปี 98 177 275
อายุ 82 ปี 94 147 241
อายุ 83 ปี 91 139 230
อายุ 84 ปี 75 120 195
อายุ 85 ปี 61 113 174
อายุ 86 ปี 44 93 137
อายุ 87 ปี 45 74 119
อายุ 88 ปี 36 62 98
อายุ 89 ปี 34 62 96
อายุ 90 ปี 27 46 73
อายุ 91 ปี 25 33 58
อายุ 92 ปี 20 25 45
อายุ 93 ปี 10 33 43
อายุ 94 ปี 14 31 45
อายุ 95 ปี 5 8 13
อายุ 96 ปี 5 14 19
อายุ 97 ปี 9 9 18
อายุ 98 ปี 0 9 9
อายุ 99 ปี 8 9 17
อายุ 100 ปี 4 5 9
อายุมากกว่า 100 ปี 20 19 39
รวม 32,647 38,140 70,787