" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

นำทีมสมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมทำข้าวกล่องปันสุข มอบให้ผู้กักตัวตามมาตรการป้องโควิด-19 โดยนำไปมอบให้กับประชาชนที่อยู่ ซอยหลังศาลเยาวชนและครอบครัว (ศาลเด็ก) , ซอย สุริยาตร์ 1/1 , ชุมชนอยู่วงศ์ธรรม เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้กักตัวที่ออกจากบ้านไม่ได้ และเป็นการหยุดเชื้อจากกลุ่มเสี่ยงไม่ให้กระจายออกมาในชุมชน

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร