" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
1
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมทีมสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกันประกอบอาหาร เมนู ไข่พะโล้ และผัดฉ่าปลานิล
เพื่อส่งมอบให้ผู้กักตัวตามมาตรการป้องโควิด-19 เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
พร้อมกันนี้ ได้รับการสนับสนุนข้าวกล่องจากร้านนมละมุน 50 กล่อง และคุณแม่เถาวัลย์ ชุมชนอัสสัมชัญ ข้าว 1 ลัง เพื่อส่งต่อมอบต่อให้กับผู้กักตัวตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 
Pr.จันทนิภา
ข่าว.ขนิษฐวดี/Banner.สยามกมล
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร