" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
1
วันที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลา 06.30 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ และสาธุชนชาวอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ถวายดอกบัว
เป็นพุทธบูชา มุทิตาหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โดยมี นายวิชญ์พงศ์ สาลีสิงห์ ผู้อำนวยการส่วนการโยธา นำเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในเช้าวันนี้ ณ ศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง
และในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบรางวัลให้กับผู้แต่งกายผ้ากาบบัว ประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยได้รับคะแนนสูงสุดผ่านเพจ "หิ้วตะกร้า ใส่ผ้ากาบบัว ตักบาตรทุ่งศรีเมือง"
 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
Pr.จันทนิภา/กราฟิก.วิภารัตน์
Cr.ภาพ: ผอ.เพลินพิศ น้อยคนดี ,กานต์ณิศภัท ช่างยา
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร