" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
1
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.0 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธาน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564
โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายและรายงานการปฏิบัติงานของแต่ละสำนัก กอง/ฝ่าย ในหน่วยงานเทศบาล โดยมีระเบียบวาระแต่งตั้งคณะผู้บริหารจำนวน 2 ท่านดังนี้นายธรธรรม์ ชินโกมุท ดำรงตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 16 สิงหาคม 2564
นายอาทิตย์ คูณผล ดำรงตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรี ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
ติดตามข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครอุบลฯได้ที่ https://www.facebook.com/CITYUBON.MUNICIPALITY
แจ้งร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่านออนไลน์ "ทราฟฟี่ ฟองดูว์" #สแกนคิวอาร์โค้ดจากภาพสุดท้ายในโพสต์ หรือ #แอดไลน์ “เพิ่มเพื่อนใน LINE” พิมพ์  @traffyfondueติดตามข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ได้ที่ http://www.cityub.go.th
2
3
4
5
7
8
8.1
9
10
11
12
13
14
15
 
Pr/กราฟิก.สยามกมล
ภาพ.ชินวัตร
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร