" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ใส่ใจถึงความเดือดร้อนของประชาชน จึงมอบหมายให้ สำนักช่าง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อน ดังนี้

- ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะดับ หน้าบ้านเลขที่ 22/1 และ 22/7-8 ซอยชยางกูร 38
- ลงฝาปูนกลม ถนนสรรพสิทธิ์ จำนวน 2 ฝา บริเวณแยก ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านดู่
- ซ่อมถนนชำรุด สี่แยกถนนอุปลีสานตัดถนนเทพโยธี และ ถนนพิชิตรังสรรค์ตัดถนนนครบาล
- สำรวจท่อระบายน้ำอุดตัน ซอยเทพโยธี 6แจ้งร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่านออนไลน์ ”ทราฟฟี่ ฟองดูว์" #สแกนคิวอาร์โค้ดจากภาพสุดท้ายในโพสต์
หรือ #แอดไลน์ “เพิ่มเพื่อนใน LINE” พิมพ์ @traffyfondue
2 
 3
4 
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 
Pr.วัชราภรณ์
Cr.ภาพ หัวหน้าวรวิทย์ , คุณนก , หัวหน้าอุดมศักดิ์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร