" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
01
วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และนายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร รองนายกเทศมนตรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครอุบลฯ ออกให้บริการตรวจเชิงรุก กลุ่มเสี่ยงสูงในงานบริการสาธารณสุข ตามแผนออกปฎิบัติงานคัดกรอง รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทาน (รถตรวจโควิดเคลื่อนที่) ตั้งจุดตรวจคัดกรอง ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครอุบลฯ เพื่อเป็นการค้นหาเชิงรุก และควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด - 19
สำหรับการตรวจคัดกรองครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และภาคีเครือข่าย นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน พร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุก เข้าร่วมปฏิบัติการตรวจแบบ ATK (Antigen Test Kit) ซึ่งเป็นการตรวจเก็บตัวอย่างด้วยการ Swab ให้กับให้กับบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11 
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 
ข่าว.กิตติยา/กราฟิก.สยามกมล
ภาพ.ชาญชัย/อลังการ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร