" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1

ด้วยความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด–19 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ได้มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประสานไปยังสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยบริการตรวจเชิงรุกหาเชื้อไวรัส COVID–19 ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
จึงขอเชิญกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการค้าตลาดใหม่บ้านดู่ ตลาดสดทุกแห่งในเทศบาล และประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั่วไป เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ฟรี เพื่อค้นหาผู้ป่วยและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564
 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ตลาดใหม่บ้านดู่
 อย่าลืมเตรียมสำเนาบัตรประชาชน และบัตรประชาชนตัวจริง
- เซ็นสำเนาถูกต้อง
- เขียนเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
- เขียนที่อยู่ที่ท่านพักอาศัยอยู่จริง
ด้วยความห่วงใยจาก  เทศบาลนครอุบลราชธานี
#เทศบาลนครอุบลยุคใหม่
#นายกพิศทยาไชยสงคราม

 

 

 

 

 

 

 

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร