" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ รับมอบถุงยังชีพจาก นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ และทางเทศบาลฯได้นำถุงยังชีพส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีต่อไป ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบอุทกภัย สวนสาธารณะห้วยม่วง
 
#บรรเทาทุกข์น้ำท่วมนครอุบลไม่ทิ้งกัน
#เทศบาลนครอุบลยุคใหม่
#นายกพิศทยาไชยสงคราม

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร