" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เทศบาลนครอุบลฯ เปิดโรงครัวพระราชทาน นำโดย นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และจิตอาสาพระราชทาน ประกอบอาหารจัดทำข้าวกล่อง เพื่อส่งให้กับประชาชน ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว ในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี
ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณ ตัวแทนผู้ประกอบการตลาดใหญ่ บริจาค เนื้อไก่ จำนวน 10 กิโลกรัม และเนื้อหมู จำนวน 10 กิโลกรัม และนายไพสิฐ ศรีสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง พร้อมคณะครู บริจาคลำไย จำนวน 10 กิโลกรัม ให้แก่โรงครัวพระราชทาน ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี
 
#บรรเทาทุกข์น้ำท่วมนครอุบลไม่ทิ้งกัน
#เทศบาลนครอุบลยุคใหม่
#นายกพิศทยาไชยสงคราม

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร