" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

มอบหมาย นายธรธรรม์ ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุบลราชธานี ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธร จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมี พ.ต.อ. สุรัตน์ ส่งเสริม รองผู้บังคับการปราบปรามตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อหาแนวทางการจัดการจราจร และลดปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง สร้างความปลอดภัยของประชาชน และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร