" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรี

มอบหมายให้นายปรีชา ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อแสดงให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ แผนการดำเนินงาน แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

#เทศบาลนครอุบลยุคใหม่

#นายกพิศทยาไชยสงคราม

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

บริการประชาชนออนไลน์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

Application (แอพพลิเคชั่น)

  • cctv
  • fondue 2021
  • คำร้องทั่วไป
  • TAX
  • SERVICE IT

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png1.png8.png9.png0.png6.png5.png
วันนี้253
เมื่อวานนี้527
อาทิตย์นี้253
เดือนนี้18258
รวม189065

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

3
ท่าน