" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ร่วมประชุมเพื่อเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลนครเป็นกรรมการในคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทัองถิ่นสำหรับผู้บริหารที่ได้รับเลือกนั้นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และแผนปฏิบัติการฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภา กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาคให้แก่ อปท. เป็นต้น โดยมี นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณร่วมสังเกตุการณ์ ณ ห้องประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ชั้น 1 อาคารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร
#เทศบาลนครอุบลยุคใหม่
#นายกพิศทยาไชยสงคราม

2

3

4

5

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

บริการประชาชนออนไลน์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

Application (แอพพลิเคชั่น)

  • cctv
  • fondue 2021
  • คำร้องทั่วไป
  • TAX
  • SERVICE IT

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png1.png8.png9.png0.png4.png2.png
วันนี้230
เมื่อวานนี้527
อาทิตย์นี้230
เดือนนี้18235
รวม189042

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน