" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1 resize

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฯ ครั้งที่ 1/2565 โดยคณะกรรมการประกอบด้วย รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดแผนงาน/โครงการที่บรรจุในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 11/2565 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 และเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 ก่อนนำเสนอร่างแผนฯ ต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมท้องถิ่นในครั้งต่อไป...
Cr. ข่าว/คุณจาฬุวรรณ จันทโกสิน
#เทศบาลนครอุบลยุคใหม่
#นายกพิศทยาไชยสงคราม

2 resize

3 resize

4.0 resize

5 resize

6 resize

7 resize

8 resize

9 resize

10.0 resize

10.1 resize

11 resize

12 resize

13 resize

14 resize

15 resize

16 resize

17 resize

18 resize

19 resize

20 resize

21 resize

22 resize

23 resize

LINE ALBUM 30365 ประชุมแผน 220330 14 resize

LINE ALBUM 30365 ประชุมแผน 220330 31 resize

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

บริการประชาชนออนไลน์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

Application (แอพพลิเคชั่น)

  • cctv
  • fondue 2021
  • คำร้องทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png2.png6.png1.png2.png0.png6.png
วันนี้115
เมื่อวานนี้1625
อาทิตย์นี้7146
เดือนนี้4225
รวม261206

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

2
ท่าน

{modal}

123456798

{/modal}

ศูนย์บริการเทศบาลนครอุบลราชธานี : EXCELLENCE SERVICE CENTER
แบบฟอร์มออนไลน์
สำนักช่าง สำนักคลัง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสวัสดิการสังคม หน่วยตรวจสอบภายใน 
     

arrow with new letter icon gif animationใบสมัครการประกวดคลิปกล่าวสุนทรพจน์