" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1 resize

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ร่วมประชุมสภาเพื่อเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ในการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ดังนี้
1.ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสรรพสิทธิ์ (ช่วงถนนอุปราช - ถนนพลแพน)
2.ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตถนนเทพโยธี (ช่วงถนนอุปลีสาน - ถนนพิชิตรังสรรค์) และถนนพิชิตรังสรรค์ (ช่วงถนนเทพโยธี - ถนนหลวง)
3.ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลังแนวเขื่อนป้องกันตลิ่ง (ช่วงวัดสุปัฏน์ - สะพานถนนเบ็ญจะมะ) และซอยแยกถนนเบ็ญจะมะ (ข้างบ้านเลขที่ 5)
โดยสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อประโยชน์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน
ในการนี้ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมสภาเทศบาล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
#เทศบาลนครอุบลยุคใหม่
#นายกพิศทยาไชยสงคราม

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

7 resize

8 resize

10 resize

11.0 resize

11 resize

12 resize

13.0 resize

14 resize

15 resize

16 resize

17 resize

18 resize

19 resize

20.0 resize

20 resize

21 resize

22.0 resize

23 resize

24 resize

25 resize

26 resize

27 resize

28 resize

29 resize

30 resize

31 resize

32 resize

33 resize

34 resize

35 resize

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

Application (แอพพลิเคชั่น)

  • cctv
  • fondue 2021
  • คำร้องทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png3.png4.png2.png5.png6.png3.png
วันนี้1168
เมื่อวานนี้1794
อาทิตย์นี้9723
เดือนนี้7470
รวม342563

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

3
ท่าน

{modal}

123456798

{/modal}

ศูนย์บริการเทศบาลนครอุบลราชธานี : EXCELLENCE SERVICE CENTER
แบบฟอร์มออนไลน์
สำนักช่าง สำนักคลัง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสวัสดิการสังคม หน่วยตรวจสอบภายใน