" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1 resize

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระราชสมภพเมื่อ วันอาทิตย์ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 11 ปีฉลู
ณ เมืองไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมนี(20 กันยายน 2468)
แม้จะเสด็จครองราชย์เพียงไม่กี่ปี แต่พระองค์ก็ทรงงานอย่างหนัก เพื่อการอยู่เย็นเป็นสุขของประชาราษฎร์ ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงณ์มหาวิทยาลัย ด้วยทรงมีพระเมตตาธิคุณให้พสกนิกรมีสุขภาพลานามัยที่แข็งแรง และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังพระราชปรารภของพระองค์ ในความสำคัญตอนหนึ่งว่า “ต้องการให้ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น “ให้เพียงพอช่วยเหลือประชาชน”
ตลอดระยะเวลา 12 ปี ที่ทรงครองราชย์ พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจ ที่โดดเด่นในด้านต่างๆ ได้แก่
การปกครอง
พระองค์ทรงเยี่ยมชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นครั้งแรก ณ สำเพ็ง พระนคร เพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างชาวไทย และชาวไทยเชื้อสายจีน
ศาสนา
พระองค์ได้ประกอบพิธีทรงปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ ท่ามกลางมณฑลสงฆ์ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
การศึกษา
พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรเป็นครั้งแรกของพระองค์ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอีกครั้งที่ หอประชุมราชแพทยาลัย ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
🙏ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงได้มีการกำหนดให้วันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี เป็น วันอานันทมหิดล และมีการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ขึ้น ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เพื่อเป็นการเผยแผ่พระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนเป็นการเฉลิมพระเกียรติล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 8 และให้พสกนิกรได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระองค์สืบไป

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

Application (แอพพลิเคชั่น)

  • cctv
  • fondue 2021
  • คำร้องทั่วไป

Newss

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png6.png4.png1.png8.png5.png8.png
วันนี้1003
เมื่อวานนี้1388
อาทิตย์นี้3902
เดือนนี้40455
รวม641858

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

3
ท่าน

ศูนย์บริการเทศบาลนครอุบลราชธานี : EXCELLENCE SERVICE CENTER
แบบฟอร์มออนไลน์

 

สำนักช่าง สำนักคลัง  กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม หน่วยตรวจสอบภายใน   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ