" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1

วันที่ 14 กันยายน 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

มอบหมายให้นายธรธรรม์ ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ร่วมประชุมการติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2564 ณ สวนสาธารณะห้วยม่วง

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Crภาพ.ขอบคุณเจ้าของภาพทุกท่านคะ
Pr.กิตติยา/ข่าว.ภูวรรณ/กราฟิก.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
#นครอุบลยุคใหม่ก้าวไปด้วยกันก้าวไปได้ไกล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร