" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1

วันที่ 14 กันยายน 2564 . นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

มอบหมาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล และที่เกี่ยวข้อง ร่วมปฏิบัติการฯ ณ ศูนย์กักตัว Local Quarantine เทศบาลนครอุบลราชธานี "คนนครอุบล♥️ไม่ทอดทิ้งกัน" จัดตั้งที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ต.กระโสบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 7 สิงหาคม 2564 เป็นต้นมา โดยสามารถให้บริการเคสเสี่ยงสูงต้องกักตัว(CQ) , ผู้ป่วยโควิดพักคอยรอAdmit(CI) และผู้ป่วยหลังจำหน่ายจาก รพ.(LQ) ดังนี้
- รับใหม่วันนี้ 20 ราย
- ยอดสะสม 150 ราย
- กลับบ้านแล้ว 1 ราย
- ส่งรักษาต่อ รพ. 46 ราย
- คงเหลือกักตัว 31 ราย
- ส่งต่อพื้นที่กักตัวตามสิทธิ์ 2 ราย
 
แยกตามโซนดังนี้
           -โซน 1 (CQ) จำนวน 11 ราย
 ชาย 3 ราย
 หญิง 8 ราย
 
          -โซน 2 (CI) จำนวน 0 ราย
 ชาย 0 ราย
 หญิง 0 ราย
 
          -โซน 3 (CI / Day10) จำนวน 0 ราย
 ชาย 0 ราย
 หญิง 0 ราย
 
           -โซน 4 (LQ) จำนวน 20 ราย
 ชาย 11 ราย
 หญิง 9 ราย
 
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 045-246060 ต่อ 192 / 089-7594070 , 096-0896860
 
Pr/Banner.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
#นครอุบลยุคใหม่ก้าวไปด้วยกันก้าวไปได้ไกล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร