" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1

วันที่ 15 กันยายน 2564 . นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

มอบหมายให้ นายปรีชา ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ จัดเจ้าหน้าที่สำนักช่าง ดำเนินการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดังนี้
-แก้ไขเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็ก ตลาดท่าวังหิน
-แก้ไขเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็ก สี่แยกไฟแดง ถนนพโลชัย ตัดกับ ถนนชวาลานอก
-แก้ไขเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็ก ถนนบูรพานอก
-ซ่อมไฟเสาไฮแมส บริเวณสี่แยกอุบลพลาซ่า
-ลอกคลองระบายน้ำอุดตัน ซอยอุปลีสาน 2
-ลอกคลองระบายน้ำอุดตัน ถนนจงกลนิธารณ์ (ซอยข้างวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี)
-ตัดแต่งเกาะกลางถนนหน้าโรงเรียนนารีนุกูลและตัดหญ้าเพื่อให้เกิดความสวยงาม

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

แจ้งร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่านออนไลน์ "ทราฟฟี่ ฟองดูว์" กดลิงค์ https://lin.ee/nwxfnHw หรือสแกนคิวอาร์โค้ดจากภาพสุดท้ายในโพสต์
 
Pr.วัชราภรณ์
Cr.ภาพ หัวหน้าวรวิทย์ , สอ.จักรพงษ์ , หัวหน้าจรรยารักษ์ , หัวหน้าอุดมศักดิ์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
#นครอุบลยุคใหม่ก้าวไปด้วยกันก้าวไปได้ไกล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร