" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1

วันที่ 15 กันยายน 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

มอบหมายให้ กองสวัสดิการสังคม และฝ่ายรักษาความสงบ ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นหญิงเร่ร่อน อาศัยอยู่บริเวณทุ่งศรีเมือง เจ้าหน้าที่ได้สอบถามประวัติ และประสานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.อุบลฯ รับตัวรายดังกล่าวไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

2

3

4

5

5

6

7

8

9

10

11

Pr.กิตติยา
Cr.กองสวัสดิการสังคม/ฝ่ายรักษาความสงบ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร