" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

มอบหมายให้ นายปรีชา ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ จัดเจ้าหน้าที่สำนักช่าง ดำเนินการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดังนี้
-ติดตั้งชุดโคมไฟโซเดียม 400 W ที่แยกวงเวียนน้ำพุจำนวน 3 โคม
-ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะดับ ซอยชยางกูร 34
-ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะดับ ซอยชยางกูร 12/1
-ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะดับ ซอยชยางกูร 8
-แก้ไขตู้ควบคุมไฟฟ้า ซอยเขื่อนธานี 1
-เก็บเต็นท์ โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง และ เก็บเต็นท์ศาลากลางจังหวัดอุบลฯ
-เชื่อมแก้ไขฝาท่อระบายน้ำเสียงดัง ซอยสรรพสิทธิ์ 7
-ติดตั้งไฟแสงสว่างที่แผงจราจร ถนนพโลชัย
-ซ่อมตู้ควบคุมไฟฟ้า ถนนอุปราช หน้าตลาดน้อย
-ซ่อมโคมไฟ ปากซอยพโลชัย 4
-ซ่อมโคมไฟ หน้าบ้านเลขที่ 3 ซอยพโลชัย 5
-ซ่อมตู้ควบคุมไฟฟ้า ถนนชวาลานอก
-ติดตั้งโคมไฟ 40 วัตต์ ถนนชวาลาใน ซอยย่อย

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

Pr.วัชราภรณ์
Cr.ภาพ หัวหน้าอุดมศักดิ์ ,คุณบุญยัง , คนบนเรือหาปลาไฟเบอร์ , คุณพรชัย
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
#นครอุบลยุคใหม่ก้าวไปด้วยกันก้าวไปได้ไกล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร